தேவி செட்டியார் திருமண தகவல் மையம்- Devichettiar.com

Madurai Office

150 A, South Marret Street, Saraswathy Towers, First Floor, Madurai - 625001.

Chennai Office

95, Bazullah Road, T.Nagar, (Near North Uzman Road Viveks), Chennai - 600017.

96557 07489

Login

Chettiar - 8th,10th,12th,Diploma,ITI Qualified Grooms

செட்டியார் - 8th,10th,12th,டிப்ளோமா,ITI படித்த ஆண்களின் விபரம்


1814 Results Found
செட்டியார் - ஆண் - 8th, 10th, 12th படித்தவர்கள்    மொத்தம் 1814
ID இனம் பாலினம் வயது கல்வி வேலை ராசி
D495574 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 20 12th Std ,ITI அரசு பணி துலாம்
D516657 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 20 8th Std தனியார் பணி மகரம்
D521428 செட்டியார் - வெள்ளான் செட்டியார் ஆண் 20 +2 தனியார் பணி
D427105 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 201 டிப்ளோமா சொந்த தொழில் கும்பம்
D438266 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 201 12th Std சொந்த தொழில் ரிஷபம்
D462590 செட்டியார் - தேவாங்கர் ஆண் 21 Diploma தனியார் பணி மிதுனம்
D486436 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 21 ITI தனியார் பணி கும்பம்
D523169 செட்டியார் - தெலுங்கு தேவாங்கர் ஆண் 21 10th Tnstc bus contrak work in chennai மேஷம்
D524301 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 21 10th Std சொந்த தொழில் கும்பம்
D412359 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 22 டிப்ளோமா தனியார் பணி மிதுனம்
செட்டியார் - ஆண் - 8th, 10th, 12th படித்தவர்கள்    மொத்தம் 1814


Register FREE - பதிவு இலவசம்

பெயர் (Name)

பாலினம் (Gender)

Male Female

திருமண நிலை(Marital Status)

பிறந்த நாள் (Date of Birth)

மதம் (Religion)

இனம் (Caste)

மொபைல் போன் (Mobile)