தேவி செட்டியார் திருமண தகவல் மையம்- Devichettiar.com

Madurai Office

150 A, South Marret Street, Saraswathy Towers, First Floor, Madurai - 625001.

Chennai Office

95, Bazullah Road, T.Nagar, (Near North Uzman Road Viveks), Chennai - 600017.

96557 07489

Login

தேவாங்கர் செட்டியார் திருமண தகவல் மையம்

Devangar Chettiar Thirumana Thagaval Maiyam

Devangas are known for good craftsmanship in weaving clothes of all varieties and they weave superfine quality cotton clothes.Weaving the loom is usually done by men whereas women dye the yarn and spin the thread and children assist in looming etc.

They are also very good entrepreneurs and expert in marketing the clothes and some of them are also engaged in other trade like vegetables, Lord Shiva and Parvathi Devi envisioned creation, and immediately Parasakthi, the goddess of strength and energy, appeared before him along with Brahma, Vishnu and Kalarudhra.

Lord Shiva apportioned to them the duties of creation, protection and destruction respectively.

Brahma created the world and also created Manu the saint. Manu created all the creatures of the earth.

After his selfless service, Manu attained Shiva's presence, and as a result there was no one to weave clothes for the people, leaving to suffer in leaves and bark until they appealed to Lord Shiva through Brahma.

Devi Chettiar Matrimony is an Exclusive Chettiar Matrimonial site.

In the table below Chettiar Brides and Chettiar Grooms are listed.

We have low educated and highly educated Chettiar brides.

Just go through the table below and start selecting matching brides.

This site is dedicated to Chettiar community.


629 Results Found
தேவாங்கர் செட்டியார் திருமண தகவல் மையம்    பெண் - 155
ID இனம் பாலினம் வயது கல்வி வேலை ராசி நட்சத்திரம்
D585348 செட்டியார் பெண் 29 MA. Mphill --- தனுசு Uthiradam (உத்திராடம்)
தேவாங்கர் செட்டியார் திருமண தகவல் மையம்    - பெண் - 155
தேவாங்கர் செட்டியார் திருமண தகவல் மையம்    ஆண் - 629
ID இனம் பாலினம் வயது கல்வி வேலை ராசி நட்சத்திரம்
D585853 செட்டியார் ஆண் 29 M.SC GEO வெளிநாட்டு பணி விருச்சிகம் Kettai (கேட்டை)
தேவாங்கர் செட்டியார் திருமண தகவல் மையம்    - ஆண் - 629


Register FREE - பதிவு இலவசம்

பெயர் (Name)

பாலினம் (Gender)

Male Female

திருமண நிலை(Marital Status)

பிறந்த நாள் (Date of Birth)

மதம் (Religion)

இனம் (Caste)

மொபைல் போன் (Mobile)