தேவி செட்டியார் திருமண தகவல் மையம்- Devichettiar.com

Madurai Office

150 A, South Marret Street, Saraswathy Towers, First Floor, Madurai - 625001.

Chennai Office

95, Bazullah Road, T.Nagar, (Near North Uzman Road Viveks), Chennai - 600017.

96557 07489

Login

Chettiar - Degree Qualified Grooms

செட்டியார் - டிகிரி படித்த ஆண்களின் விபரம்


1892 Results Found
செட்டியார் - ஆண் - டிகிரி படித்தவர்கள்    மொத்தம் 1892
ID இனம் பாலினம் வயது கல்வி வேலை ராசி
DA313830 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 31 BSc தனியார் கம்பெனி கன்னி
DA313780 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 34 MBA தனியார் கம்பெனி விருச்சிகம்
DA333571 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 36 MCA தனியார் வேலை தனுசு
DA312578 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 39 M.Sc.,(Physics) Teacher (Tutor) கடகம்
DA333596 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 44 BA சொந்த தொழில் கும்பம்
DA333618 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 56 B.A.,(Discontinue) Actor,Astrologer and Land Marketing மீனம்
செட்டியார் - ஆண் - டிகிரி படித்தவர்கள்    மொத்தம் 1892


Register FREE - பதிவு இலவசம்

பெயர் (Name)

பாலினம் (Gender)

Male Female

திருமண நிலை(Marital Status)

பிறந்த நாள் (Date of Birth)

மதம் (Religion)

இனம் (Caste)

மொபைல் போன் (Mobile)