தேவி செட்டியார் திருமண தகவல் மையம்- Devichettiar.com

Madurai Office

150 A, South Marret Street, Saraswathy Towers, First Floor, Madurai - 625001.

Chennai Office

95, Bazullah Road, T.Nagar, (Near North Uzman Road Viveks), Chennai - 600017.

96557 07489

Login

Chettiar - 8th,10th,12th,Diploma,ITI Qualified Grooms

செட்டியார் - 8th,10th,12th,டிப்ளோமா,ITI படித்த ஆண்களின் விபரம்


2954 Results Found
செட்டியார் - ஆண் - 8th, 10th, 12th படித்தவர்கள்    மொத்தம் 2954
ID இனம் பாலினம் வயது கல்வி வேலை ராசி
DA333525 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 27 D.E.E.E., Team leader ரிஷபம்
DA313025 செட்டியார்-வாணியர் ஆண் 37 10thStd சொந்த தொழில் மகரம்
DA333566 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 16 வீடு ஆண் 38 I.T.I. தனியார் வேலை துலாம்
DA333536 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் 8 வீடு ஆண் 49 10th Std., Owner(Ghee Business) மகரம்
செட்டியார் - ஆண் - 8th, 10th, 12th படித்தவர்கள்    மொத்தம் 2954


Register FREE - பதிவு இலவசம்

பெயர் (Name)

பாலினம் (Gender)

Male Female

திருமண நிலை(Marital Status)

பிறந்த நாள் (Date of Birth)

மதம் (Religion)

இனம் (Caste)

மொபைல் போன் (Mobile)